Prawa autorskie

Copyright © 2023 InfraNet - Paweł Ficoń (dalej InfraNet).

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis turystyka.beskidy.pl są własnością InfraNet o ile nie zostały oznaczone inaczej.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość turystyka.beskidy.pl podlega prawom autorskim InfraNet.
InfraNet zezwala na kopiowanie tekstów i grafik publikowanych przez InfraNet na tej stronie tylko i wyłącznie w celach prywatnych.
Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z InfraNet.
Prawa autorskie do portalu www.turystyka.beskidy.pl